Τροχοί
Γραμμές
Παίξτε
RTP
Διακύμανση
Λειτουργίες

bet365 Πολλαπλασιαστής Νομίσματος

Νόμισμα Τρέχων bet365 πολλαπλασιαστής £10 ισότιμο σε άλλο νόμισμα
GBP 1 10 GBP
EUR 1 10 EUR
SEK 10 100 SEK
NOK 10 100 NOK
BRL 5 50 BRL
USD 1 10 USD
RMB 10 100 RMB
MXN 20 200 MXN
PLN 5 50 PLN
CHF 2 20 CHF
BGN 2 20 BGN
HUF 300 3.000 HUF
CAD 2 20 CAD
RON 4 40 RON
NZD 2 20 NZD
CZK 30 300 CZK
DKK 10 100 DKK
INR 80 800 INR
MYR 5 50 MYR
JPY 200 2.000 JPY
TWD 50 500 TWD
THB 50 500 THB
ARS 70 700 ARS
ISK 100 1.000 ISK
Η bet365 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον πίνακα σύμφωνα με τις νομισματικές διακυμάνσεις.